• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Řešení nehod

    Škoda vzniklá provozem na pozemních komunikacích

Škoda vzniklá provozem na pozemních komunikacích

Všichni víme, že při provozu na pozemních komunikacích může velmi snadno dojít k dopravní nehodě, s čímž je často spojen vznik škody. Díky "povinnému ručení" (tedy povinnosti mít sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla) se můžete snadno domoci náhrady této škody. 

 

Jaká škoda je nahrazována z povinného ručení?

Pokud je vám při dopravní nehodě způsobena škoda, pojišťovna, s níž má viník uzavřenou pojistnou smlouvu, je povinna zaplatit či nahradit:

01

újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,

02

účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete,

03

škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,

04

ušlý zisk.

To vše, pokud jste svůj nárok uplatnili, prokázali a ke škodě došlo v době trvání pojištění odpovědnosti. 

Kdo vám s uplatněním náhrady škody může pomoci?

Jsem advokátem a věnuji se jednání s pojišťovnami o nahrazení škod vzniklých při provozu na pozemních komunikacích. Obrátíte-li se na mě, uplatním u příslušné pojišťovny váš nárok. S vaší asistencí jej budu prokazovat a prosazovat tak, aby pojistné plnění zcela nahradilo vzniklou újmu.

Kolik vás to bude stát?

Dalším nárokem, který je kryt pojištěním, jsou účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků výše uvedených. V případě škody spočívající v ublížení na zdraví nebo v usmrcení jsou tyto náklady nahrazovány vždy, v případě ostatních škod pak za situace, že věc není vyřízena ve lhůtě tří měsíců ode dne jejího oznámení pojišťovně, případně došlo-li k neoprávněnému odmítnutí anebo neoprávněnému krácení pojistného plnění pojistitelem. To znamená, že dojde-li ke vzniku újmy na zdraví, poskytnutí právní služby se vás finančně nikterak nedotkne, neboť úhradu mé odměny provede pojišťovna. U ostatních nároků je odměna odvislá od individuální domluvy.

Co se škodou způsobenou řidičem nepojištěného vozidla?

Došlo-li ke vzniku újmy řidičem nepojištěného vozidla, na náhradu vám vzniklé újmy to nebude mít vliv, neboť v takovém případě bude nahrazena prostřednictvím České kanceláře pojistitelů.

Kde nabízenou službu poskytuji

Vše můžeme vyřešit online prostřednictvím emailu či telefonu. Budete-li chtít, samozřejmě se můžeme setkat - nejčastěji působím v Mikulově, v Břeclavi či v Brně, případně dle individuální domluvy.

 
Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: 9v2334b

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz